Modèle procesu dostrzegania ryzyka (modèle de processus d`adoption de précaution) został skonstruowany w 1992 Roku przez Weinsteina i Sandmana. Wyjaśnia sur proces zmiany poprzez zauważenie ryzyka jego redukcję. Każda Osoba Musi przejść kolejne Fazy, żadna z nich nie może zostać pominięta, aby zaszła skuteczna zmiana zachowania. Niestety, możliwy jest regres, Powrót do poprzedniego etapu. eduteka Studia Humanistyczne Psychologia PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA-MODELE społecznej psychologu poznawczej a zdrowie je zachowania zdrowotne najwcześniejszych należy modèle przekonań zdrowotnych (modèle de croyance de la santé-HBM) Beckera . Model Ten Wspiera się na koncepcji podejmowania decyzji i zakłada się w NIM, że Ludzie są skłonni conserver się w sposób zapobiegający chorobie, Gdy zyski z takiego zachowania przewyższą koszty, jakie Trzeba ponieść. Determinantami tych zachowań są przekonania zdrowotne, na które składają się przekonania o poziomie zagroźenia (ryzyka) je własnej wrażliwości Czy podatności. Decyzja o podjęciu zachowań prozdrowotnych wynika, Zdaniem Beckera, z tego, że w procesach percepcji i oceny przy zastosowaniu powyższych przekonań bilans jest motywujący i na dodatek włączają się jeszcze zewnętrzne aktywujące zachęty ze strony doradców, mediów masse itp. Poznawczą koncepcję motywacji do zachowań zdrowotnych przedstawił jeszcze Wcześniej Rosenstock, qui także wyróżnił spostrzeganie zagroźenia dla Zdrowia, spostrzeganą własną podatność i sytuacyjne “wyzwalacze”. Weryfikacje empiryczne tych modeli potwierdziły pozytywne działania spostrzegania własnej podatności na chorobę je korzystne działania sytuacyjnych wyzwalaczy. W transteoretycznym modelu (modèle transthéorique) Prochaskiej i DiClemente (1983, 1998) wyróżnione zostało pięć FAZ zmiany zachowania. Każda Faza zajmuje około pół Roku i, Tak Jak i w modelu PAPM, croisée jest możliwy, une Fazy następują po kolei po sobie. Fishbein i Ajzen stworzyli teorię uzasadnionego działania dla zachowań intencjonalnych (wolicjonalnych), która została étendu i nazwana Teoria planowanego zachowania.

W tej koncepcji zachowano spostrzegane kontrole zachowania, un zamiast zmiennych z modelu przekonań zdrowotnych wprowadzono postawy względem danego zachowania i subiektywne normy. Czynnik postawy Mia ł wprowadzić Element emocjonalnego ustosunkowania się do problematyki Zdrowia, a subiektywna Norma była rozumiana jako conviction normatywne o tym, że autorytety, osoby znaczące popierają Zachowanie zdrowotne.